บริการของเรา

 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี้ จำกัด

         เรามีบริการหลายรูปแบบ งานวางระบบงานพิมพ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ระบบงานพิมพ์รูปแบบความปลอดภัยสูงในงานเกี่ยวกับความลับขององค์กร ระบบงานพิมพ์ในห้องประชุมเพื่อแจกเอกสารในการประชุม การส่งเอกสารการประชุมโดยไม่ต้องพิมพ์สำเนา ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานแฟกซ์ที่ไม่ต้องการพิมพ์สำเนา การกระจายงานแฟกซ์ในแผนกหรือในองค์กร การกระจายเอกสารในองค์กรโดยผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร

Presentation2

 

  1.      มีบริการ เช่า จำหน่าย เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำนักงาน

  2.      บริการเครื่องเช่าระยะสั้น

  3.      บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์

  4.      บริการดูแลลูกค้า ฟรีผงหมึก ฟรีค่าแรงช่าง ฟรีอะไหล่

  5.      รูปแบบประกันลูกค้าและซื้อเพิ่มเติม   

               TG = ประกันฟรีค่าแรงค่าอะไหล่ 1 ปี ถึง 5 ปี

               GR = ประกันฟรีค่าแรง 1-5 ปี

               W   = ประกันฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ 1 ปี ยกเว้นอุปกรณ์สิ้นเปลือง