Toshiba2303
toshiba-e-studio2809a

TOSHIBA e-STUDIO 2309A

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23  แผ่นต่อนาที (A4)
ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 18  วินาที
ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก  6.4  วินาที
หน่วยความจำมาตรฐาน  512 MB
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร  600 x 600 dpi
ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารต่อเนื่อง  1 – 999
หน้าจอแสดงผลแบบ  LCD  สามารถปรับความเข้มจางหน้าจอได้
ถาดบรรจุกระดาษ  250  แผ่น พร้อมถาดด้านข้างวางได้  100   แผ่น
ปรับความเข้ม – จางอัตโนมัติและปรับตามต้องการได้ถึง  9  ระดับ
ระบบย่อ – ขยาย 25%  –  400%  และปรับเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1%
รองรับต้นฉบับเอกสารและสำเนาตั้งแต่ขนาด  A6 – A3
มีระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาเอกสารอัตโนมัติได้ถึง  999  ชุดทั้งแบบทับซ้อนและแบบไขว้  90  องศา (SORT & Rotate Sort)
มีระบบตั้งเวลาประหยัดพลังงานอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน (AUTO POWER SAVE)
มีระบบตั้งเวลาปิดพักเครื่องชั่วคราวอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน (SLEEP MODE)
มีระบบตั้งเวลาให้เครื่องกลับสู่หน้าจอใช้งานปกติอัตโนมัติ (AUTO CLEAR TIME)
สามารถถ่ายลบขอบเงาดำเอกสารสำเนาได้ (EDGE ERASE)
สามารถถ่ายเลื่อนข้อความบนเอกสารเพื่อเว้นที่สำหรับเจาะรูเข้าแฟ้ม (IMAGE SHIFT)
สามารถสั่งพิมพ์ลำดับเลข วันที่และเวลาลงบนสำเนาได้ (ANNOTATION)
สามารถถ่ายรวมหน้าเอกสารหลายหน้าลงบนสำเนาหน้าเดียว  (2 IN 1 / 4 IN 1)
มีฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายบัตรประชาชน (ID CARD)
สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้  99  รหัสโดยใช้เลขรหัส  5 หลัก (DEPARTMENT CODE)
สามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ผงหมึกคงเหลือในเครื่องได้  (TONER REMAIN)
สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานพิมพ์ของเครื่องได้  (COUNTER)
ระบบจ่ายหมึกแบบหมุนเวียน 100%  ไม่ทำให้เหลือกากหมึกทิ้ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
รองรับความหนาของกระดาษสำเนาได้ตั้งแต่  52  – 216  แกรม
คุณสมบัติในการปริ้นท์
1.   ความเร็วในการพิมพ์  23  แผ่นต่อนาที (A4)
2.   มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  LAN  (10/100 Base T), USB 2.0 Hi Speed
3.   ความละเอียดในการพิมพ์  2400 x 600 dpi (with smoothing)
4.   รองรับระบบปฏิบัติการ Windows / Mac OS / Linux
5.   จุดเชื่อมต่อการพิมพ์แบบ USB 2.0 High Speed, 10/100 Base T
คุณสมบัติในการสแกนสีและขาว-ดำ
1.   ความเร็วในการสแกน  25  แผ่นต่อนาที (ขาว/ดำ) และ  25  แผ่นต่อนาที (สี), (A4)
2.   ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x 600 dpi.สแกนต่อเนื่องได้ 150 แผ่น/ครั้ง และรองรับต้นฉบับสแกนได้ถึงขนาด A3
3.   ชนิดของไฟล์ในการสแกน  PDF, TIFF,  JPEG
4.   ระบบสแกนแบบ TWAIN ผ่านสาย USB และรองรับระบบสแกนแบบ Direct Scan to USB ทั้งสีและขาวดำ

หมายเหตุ  รูปที่แสดงเป็นรูปใช้เพื่อการโฆษณาโดยได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมแล้ว

รายละเอียดสินค้า

Toshiba2303 toshiba-e-studio2809a (1) toshiba-e-studio2809a

คำถาม

ยังไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ในสินค้าตัวนี้

Be the first to review “TOSHIBA e-STUDIO 2309A”